Kadınlarda saç ekimi operasyonları erkelere uygulandığı gibi yapılabilir. Ancak erkeklere göre farklılık gösteren durumlar vardır

Bayanlara yapılacak işlemden önce saç dökülme nedeninin net olarak ortaya çıkarılması gerekir. Erkeklerde saç dökülme nedenlerinin çok büyük bir çoğunluğu androjenik saç dökülmesi iken bu oran bayanlarda yaklaşık yüzde elli kadardır. Eğer androjenik saç dökülme tipi teşhis edilmişşse erkeklere yapılan işlem gibi bayanlarda saç ekimi  aynen uygulanabilir.Kliniğimze başvuran bayanlardan yapılan incelememiz sonucunda yaklaşık yarısının  saç nakline uygun olmadığını söylemek zorunda kalıyoruz.  Erkek nüfüsun yarısından fazlasında 30 yaş üzeri az yada çok saç dökülmesi görülmektedir. Dolayısyla kellik olayı toplum tarafından erkeklerde kabullenilmiş bir durumdur. Bayanlarda ise saç dökülmesi sorunu, gerek aile içi gerekse sosyal hayatta toplum tarafından çok da kabullenilen bir durum değildir.Bundan dolayıdır ki , bayanlardaki saç dökülmesinin oluşturduğu psikolojik travma aslında erkeklere göre daha fazldır.Fakat bayanlar saçsızlık sorunlarını , başörtüsü, bandana, topuz gibi yöntemleri kullanarak kamufle edebilmektedirler.

Ayrıca yapılan fizik muayenede donor bölgedeki saç kalitesinin nemi büyüktür. Donor bölgedeki saçlar güçlü ise, nakil olan yerde de güçlü olacaktır. Donör bölgedeki saçlar zayıf ince  ise nakil olan yerde tutma olasılığı zayıf olacaktır

Kadınlarda saç ekimi için uygun adaylar

Erkek tipi saç dökülmesi yaşayanlar
Saç dökülme tipi bölgesel olanlar
Yarıklar ve yara izi üzerine saç ekimi

Bayanlardaki yapılan tetkikler sonucu, troid bezi hastalıkları ( guatr), anemi ( kansızlık- demir eksikliği ) gibi  durumlara bağlı saç dökülmesi  tespit edilmiş  ise  öncelikle bu hastalıkların tedavi edilmesi daha doğru olacaktır.Troid bozukluğu ,anemi gibisaç dökülmesine neden olabilen sistemik hastalıklarda  donör bölge de  dahil olmak üzere, her tarafta yagın bir saç dökülmesi ve saçlarda zayıflama vardır.Dökülme potansiyeli yüksek olan donör bölgedeki saçları nakletmenin çok da bir anlamı olmayacaktır
Bayanlara yapılack saç ekiminde en ideal yöntem kalem tekniği ile yapılabilecek ekimdir. Saçları traş etmeden seyrek saçların arasına girilerek diğer saçlara da zarar vermeden rahatlıkla saç ekimi işlemi uygulanabilir.Donör bölgeden ise sadece şerit şeklinde bir kısım traş edileceğinden, üsstte kalan saçlar da greft alınmış alanları kamufle edeceğinden, operasyon sonu ilk günde bileekim yapıldığı genelde anlaşılmaz.

.