Saç ekimi yöntemleri olarak FUT ( Follicular Unit Transplantation) ve FUE (Follicular Unit Extraction ) olmak üzere ikiye ayrılır. Modern tıbbın en son uygulamalarından olan  implanter pen  ile FUE yöntemini kullanmaktayız

-İmplanter Pen
-Transplanter Pen
-Kalem Tekniği

Bizim Yöntemimiz

CHOI Hair implanter tekniği ; (transplanter) pen tekniği kalem tekniği olarak bilinir. Yüksek deneyim gerktirir.

  • Saç köküne dokunmadan ( no touch)
  • Daha sık ekim
  • Daha az hasar
  • Daha rahat
  • Doğal gerçeklik