FUT Yöntemi

Fut saç ekimi yöntemi , 1990 lı yılların başında foliküler ünite kavramının bilinmesiyle  FUT  ( follicular uniit transplantation )yöntemiyle saç ekimi oldukça ileri seviyelere gelmiştir. 2000 li yıllardan sonra FUE gibi daha modern bir yöntemin ön plana çıkmasıyla FUT yöntemi eski populerliğini kaybetmiştir.  Fakat amarikada FUT yöntemi hala yaygın olarak kullanılmaktadır.Bizde şu anda mecbur kalmadıkça birkaç istisnai durum dışında FUT yöntemiyle saç ekimini yapmıyoruz. FUT yöntemini kısaca gözden geçirelim. Ülkemizde ise FUT yöntemiyle saç nakli, minimal düzeylere nmiştir.

Lokal anestezi işleminden sonra iki kulak arası verici bölgeden 1-1,5 cmm genişliğinde ve  gerekecek greft miktarına göre 15-30 cm uzunluğundaki  deir parçası kesilerek çıkartılır.çıkartılır. Sonrasında ise ,bu alan 4/0  prolen dediğim cerrahi dikiş materyali iile dikilir. dikilir. Çıkartılan flep,  ideali mikroskop altında olmak üzere tek tek folikler ünitelere ayrıştırılır. Bu foliküler üniteler tekli, ikili yada 3 -4 lü gruplar halinde olabilir.. Foliküler ünitelere ayrıştırılma işleminde mikroskop kullanılmıyorsa  greftlerin kesi oranı oldukça yüksek olacaktır.Bundan sonraki yöntem fue yöntemiyle aynıdır. Greftler önce kanallar açılarak  kanallar içine yada implanter pen yöntemiyle tek tek saçsız bölgelere nakledilir.

fut saç ekimi
follicular unit transplantation
fut yöntemii
fut strip