Project Description

     Bayanlarda Saç Ekimi

Bayanlardaki saç dökülmesi sıklığı erkeklere göre nispeten daha azdır. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin genelde yüzde 5-10 arasını bayanlar oluşturmaktadır. Ama erkeklere göre daha cizddi psikolojik sorunlar  oluşturmaktadır. Erkelerin genelde yarısından çoğunda belirli bir yaştan sonra kısmi yada  yoğun saç dökülmesi ve kellik olayı olmaktadır.   Dolayısıyla kellik  erkeklerde toplum tarafından kabul edilebilir bir olgudur.  Bayanlardaki saç dökülmesinde ise toplumun kabullanme oranı daha düşüktür.  Bayanlarda tam bir saç dökülmesi yerine kısmı seyrelmelerle giden  saç dökülmemeleri görülür.

Bayanlarda saç ekimi yapabilmek için belli kriterleri gözden geçirmek gerekir

Bayanlarda saç ekimi operasyonları erkeklere göre bazı farklılıklar gösterir.FUE nin gelişimiyle bayanlarda saç ekimi de oldukça yagın hale gelmiştir.Erkeklerde genelde androjenik alopesi denilen, saç dökülmesi görülür.Androjenik alopeside iki kulak arası bölgesi saçları genetik olarak  dökülmeye karşı dirençlidirler ve dökülmeyen bu güçlü saçlar FUE ile tek tek alınıp saçsız bölgelere nakledilriler. Eğer kadınlarda da androjenik alopesye bağlı saç dökülmesi tanısı konulmuş ise aynı erkeklere yapılan işlem gibi saç nakli uygulanabilir.
Maalesef, saç dökülmes yaşayan kadınların ancak yarısında   dökülme tanısı olarak  androjenik alopesi tanısı konmuştur.. diğer yüzde ellisinde ise , anemi ( kansızlık), guatr ( torid bozuklukları ) hastalığı gibi nedenlere bağlı olan saç dökülesi yaşanmaktadır. Bu sistemik hastalıklara bağlı olan saç dökülmelerinde , donör bölgedeki saçlarda da seyrelme incelme ve dökülme yaşanmaktadır Bu gibi durumlarda sistemik hastalığı tedavi etmeden saç ekiimi yapmanın bir anlamı olmayacaktır. Nakledilen saçlar da dökülebilir ya da tutma oranı düşük  kalacaktır.. Ç

Kadınlarda  saç ekimi işlemi nasıl yapılır.?

Bayanlarda erkekler gibi saçları traş etmek sözkonusu değildir. Donör bölgeden sadece kücük bir bölge traş edilr  ve saçlar buradan tek tek  alınır.  Ekim yapılacak alan da traş edilmez.Üst kısımdaki kesilmeyen saçlar aşağı sarkıtıldığında traş edilmiş alanı kamufle edeceğinden ense bölgesine bir müdahale yapıldığı dışarıdan anlaşılamaz. Bayanlardaki saç ekimi sıklaştırma olacağı için ön hatlardaki saçlarda kesinlikle traş edilmez .Kalem yöntemiyle de bu saçlar seyrek saçların arasına tek tek nakledilir. Ön hattada bir bayana saç ekimi yapıldığı dışarıdan anlaşılamaz. Ama fazla sayıda greft elde edilemez. Bir seansta ortalama nakledilen greft sayısı genelde 1250-1500 arasıdır.