Project Description

Yara & Yanık İçin Ekim

Saşç sakal bıyık ya da kaşı bölgedeki herhangi trafik kazası  yanık gibi travmatik  bölgelerde, , Yara Yanık İzine Ekim   ( scarlı alan üstüne) yapılabilir. Yanıklarda yanığıın derecesine göre nakil işlemi ugulanabilir.ı daha az olabilir. skarlı alan üzerindeki ekimlerde kanlanma eksikliği dolayısıyla ekilen greftlerin beslenme eksikliğinden dolayı fire olma olasılığı kişiye mutlaka anlatılmalıdır.. Buradaki temel kriter yanık derecesi ve yara dokusunun kanlanma oranıdır. Birinci ve ikinci derecedeki yanıklarda başarı şansı daha yüksek ken  üçüncü derecedeki bir yanıklı bölgede greftlerin tutma olasılığı daha düşüktür.Daha önce yapılan FUT saç ekimi oğerasyonuna bağlı FUT izi üzerine ekim de yapılmaktadır.